Affiliations

Home/Affiliations
Affiliations 2017-04-29T11:29:28+00:00
2017-04-29T11:29:28+00:00

AutoDesk Certified Proffessional

AutoDesk Certified Proffessional in Kolhapur ॲडव्हान्स ॲनिमेशन प्रशिणची सुरूवात सन २००७ साली कोल्हापूरमध्ये क्रिएशन मल्टिमिडिया ॲनिमेशन या संस्थेव्दारे विक्रांत जाधव यांनी केली. मुंबई-पुण्यापेक्षाही निम्म्या फीमध्ये ॲनिमेशन प्रशिक्षण कोल्हापूरमध्ये न्यू शाहूपुरी येथे क्रिएशन मल्टिमिडिया ॲनिमेशन संस्थेत दिले जाते. पुणे-मुंबई येथील इंटरनॅशनल ॲनिमेशन व स्पेशल इफेक्टस कंपनीस बरोबर जॉब टायप केल्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना इंटरनॅशनल ॲनिमेशन [...]